O szkole

Pedagog

Historia szkoły

Nauczyciele

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Basa Hanna

j .angielski, j. niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

Bednarek Elwira

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Borkowska Wiesława

przyroda, geografia

Fabia Anna

wychowanie fizyczne, EDB

Frąckowiak Małgorzata

matematyka, fizyka, informatyka, technika

Grabiec Lucyna

plastyka, pedagog szkolny

Jurgielska Grażyna

j. polski

Kallas Bożena

edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Kiestrzyn Beata

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, plastyka, technika

Kiestrzyn Marek

matematyka, informatyka

Kogut Marcin

wychowanie fizyczne, technika

Lach Radosław

wychowanie fizyczne, EDB

Łański Mateusz

historia, WOS

Łukaszewska Beata

historia

Osipowicz Alina

edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz, pedagogika opiekuńcza

technologia żywienia i żywienie człowieka

Przybylska Ewa

j. niemiecki

Rataj-Błocińska Lucyna

j. polski, logopedia

Słoma Izabela

biologia, chemia, opiekun świetlicy

Sokół Natalia

j. angielski

Springer Lucyna

edukacja wczesnoszkolna

Szmelter Barbara

religia, bibliotekarz

Tłok Dorota

edukacja wczesnoszkolna

Wiśniewska Anna

logopeda

Wnuk Barbara

j. polski, historia

Świetlica