Zdalne nauczanie

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przykładowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:


1. Zeszyt kart pracy cz. 1 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1.pdf

2. Zeszyt kart pracy cz. 2 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-2.pdf

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne http://www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iid=&query=terapia&api

4. Zajęcia rewalidacyjne https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/page/2/

5. Porady dla nauczycieli specjalistów:
Czy można motywować zdalnie? https://www.metis.pl/content/view/3405/105/
Dziecko ze spektrum autyzmu - nauka w domu - co podpowiedzieć rodzicom? https://www.metis.pl/content/view/3401/105/
#NIEferie - środowisko szkolne – seria artykułów i materiałów https://www.metis.pl/content/blogcategory/77/105/
Radzenie sobie z kryzysem https://www.metis.pl/content/view/3380/105/