Samorząd

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Adrianna Golik

Zastępca: Kornelia Żychska

Sekretarz: Justyna Szymańska

Skarbnik: Maja Stefaniak

Regulamin Samorządu