Samorząd

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Zofia Wiese

Zastępca: Łukasz Helt

Sekretarz: Szymon Wiese

Skarbnik: Dawid Łobodziński

Regulamin Samorządu