Samorząd

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Julita Krawczyk

Zastępca: Adam Słoma

Sekretarz: Łukasz Helt

Skarbnik: Zuzanna Pyszka

Regulamin Samorządu