Nauczyciele

Nauczyciele

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Basa Hanna

j .angielski, j. niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

Basińska Dorota

chemia

Bednarek Elwira

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Borkowska Wiesława

przyroda, geografia, biologia

Dziamecka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Fabia Anna

wychowanie fizyczne, EDB

Frąckowiak Małgorzata

matematyka, fizyka, informatyka, technika

Grabiec Lucyna

plastyka, pedagog szkolny, j. angielski

Kiestrzyn Beata

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, plastyka, technika

Kiestrzyn Marek

matematyka, informatyka

Kogut Marcin

wychowanie fizyczne, technika

Lach Radosław

wychowanie fizyczne, EDB

Łański Mateusz

historia, WOS

Łukaszewska Beata

historia

Martin Marta

język angielski

Osipowicz Alina

edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz, pedagogika opiekuńcza

Rataj-Błocińska Lucyna

j. polski, logopedia

Sokół Natalia

j. angielski

Springer Lucyna

edukacja wczesnoszkolna

Szmelter Barbara

religia, bibliotekarz

Tłok Dorota

edukacja wczesnoszkolna

Zająkała Lucyna

j. polski, historia, religia