Rada Rodziców

Rodzice

Adres do korespondencji:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
ul. Szkolna 1
89-422 Sypniewo
 
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
Przewodnicząca: Ewa Hoffmann
Wiceprzewodnicząca: Iwona Najdowska
Skarbnik: Anna Idzikowska
 
 
Dane rachunku bankowego Rady Rodziców
Dzieci uczące się w naszej szkole oraz nasze działania można wspierać finansowo wpłacając dobrowolną darowiznę na rachunek bankowy Rady Rodziców prowadzony w Banku Spółdzielczym w Więcborku:  57 8162 0003 0023 0234 3000 0010