Aktualności

Organizacja pracy szkoły 26 października - 8 listopada 2020 r.

Do 8 listopada 2020 r. uczniowie kl. 4-8 uczą się zdalnie. Najpóźniej do godziny 9:00 wychowawca wysyła uczniom poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną, zestaw materiałów z tych przedmiotów, które klasa ma w planie lekcji danego dnia. Nauczyciele są w szkole w godzinach swojej pracy i mogą prowadzić lekcje "na żywo" według planu zajęć.

Dowozy

Zdalne ocenianie zasady

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.