Aktualności

Konkurs "Totus Tuus"

i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie TOTUS TUUS propagującym życie i działalność wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

  • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII,

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

Temat konkursu:

Jan Paweł II w pamięci i wspomnieniach moich bliskich

 Konkurs polega na przygotowaniu pracy w jednej spośród trzech kategorii:

  • Praca artystyczna w dowolnej technice (plastycznej, przestrzennej itp.), która będzie przedstawiała doświadczenia rodziny związane z pontyfikatem Jana Pawła II.

    Do wykonania jej w dowolnej technice można użyć np. wszelkich materiałów obrazujących rangę tamtych lat.

  • Praca literacka (np. wspomnieniowa, nawiązująca do przeżyć bliskich, którzy doświadczyli spotkania z Janem Pawłem II) – może to być wywiad, wspomnienia, itp.

  • Praca multimedialna – w formie np. pliku video lub prezentacji ukazująca doświadczenia bliskich związane z pontyfikatem Jana Pawła II

 

Prace uczniów należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie z kartą zgłoszenia do  25 września 2020 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia + zgoda.