Aktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Po demokratycznym głosowaniu obecnych uczniów klas 4-8 i podliczeniu głosów, do Samorządu Uczniowskiego weszli:

  • Julita Krawczyk z kl. 8B jako przewodnicząca
  • Zuzanna Pyszka z kl. 6
  • Adam Słoma z kl. 8B
  • Łukasz Helt z kl. 7B.

Uczniowie wybrali również swoich opiekunów. Zostały nimi panie Wiesława Borkowska i Lucyna Zająkała.

Wybory zostały przygotowane przez ustępujące z funkcji opiekunki - p. Lucynę Rataj-Błocińską i p. Natalię Sokół.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali obecni przewodniczący samorządów klasowych.